İncirlik Cami

İncirlik Cami

Dolayısıyla bugünkü İncirlik Camii'nin, aynı yerde inşa edilmiş en az üçüncü camii olduğu söylenebilir. 20. yy. başlarına tarihlendirilen incirlik Camii, söz konusu tescil fişlerine göre dikdörtgen bir iç mekana sahiptir.

Duvarları moloz, köşe, kapı ve pencere söveleri ise düzgün kesme taşla inşa edilmiş, caminin üzeri ahşap kırma çatı ile örtülmüştür. Dört ince ahşap direk mahfili taşımaktadır. Tek şerefeli güdük minaresi batı duvarına bitişiktir. Günümüzde yerinde kubbe örtülü bir cami yer almaktadır.

  • 0,0/10

Anahtar Kelimeler

Yorum Yapın

Trabzon Kültür TurizmKültür ve Turizm Bakanlığı İletişim Merkezi BimerTrabzonTrabzon BelediyesiOrtahisar BelediyesiDokaExplore TrabzonOne TrabzonTürkiye Kültür PortalıHome Turkey