Hüsnü Göktuğ Paşa Cami

Hüsnü Göktuğ Paşa Cami

Özgün hali üç nefti ve üç apsisli bir bazilikadır. Doğu duvarı dışında yapının dış çeperi ile üst örtü ve kolonları aynen korunmuştur. Duvarlar moloz ve kesme taştan inşa edilmiştir.

Yapı içten beşik tonozla, dıştan ise kırma kiremit çatıyla örtülmüştür. Camiye dönüştürülürken yan nefler ile batı kanadı üzerine "u" biçiminde mahfil katı eklenmiştir. Sonradan eklenen betonarme, tek şerefeli minaresi güneybatı köşededir.

  • 0,0/10

Anahtar Kelimeler

Yorum Yapın

Trabzon Kültür TurizmKültür ve Turizm Bakanlığı İletişim Merkezi BimerTrabzonTrabzon BelediyesiOrtahisar BelediyesiDokaExplore TrabzonOne TrabzonTürkiye Kültür PortalıHome Turkey