Suluhan

Birinci katta revaklarla çevrelenen handa, revakların arkasında mekanlar yer almaktaydı. Üst örtüsü revaklarda ve diğer mekanlarda tonozdu ve revak kemerlerini kare kesitli sütunlar taşıyordu. İkinci kata, avlunun batı ve güneyinde kalan merdivenlerden çıkılıyor ve bu katta revaklar güney ve batı tarafını çevreleniyordu. Revakların arkasında konumlanan mekanların sokağa bakan cephesinde pencereleri vardı.

Bedesten Semerciler Cami'nin batısında, Taşhan'ın yakınında ve tarihi Trabzon Çarşısı’nın merkezindedir. Kentin en eski ticaret yapısı olan Bedesten 20.6 x 22.6m boyutları ile kareye yakın dikdörtgen plana sahiptir. Özgün bir planlama belirtisi taşıyan Bedesten, Türk bedestenleri içerisinde tek kubbeli olan tek örnektir. Kitabesi günümüze ulaşamayan yapının 15. yy.da yapıldığı tahmin edilmektedir.

Yapının özgün üst örtüsü günümüze ulaşmamıştır. Merkezde dört ayakla taşınan tek kubbeli orta mekan ve onun çevresinde tonozla örtülü hacimlerin yer aldığı düşünülmektedir. Yapı Trabzon Valiliği'nin girişimleri sonucunda restore edilmiştir. Yeni kullanımında ara katlar eklenen yapı günümüzde el sanatları çarşısı ve kafeterya olarak kullanılmaktadır.

  • 0,0/10

Anahtar Kelimeler

Yorum Yapın

Trabzon Kültür TurizmKültür ve Turizm Bakanlığı İletişim Merkezi BimerTrabzonTrabzon BelediyesiOrtahisar BelediyesiDokaExplore TrabzonOne TrabzonTürkiye Kültür PortalıHome Turkey