Vakıfhan

Vakıfhan

1781-82 yıllan arasında Hacı Yahya oğlu Seyyid Hacı Abdullah tarafından yaptırılan han moloz taş ve kesme taşla inşa edilmiştir. Kırma çatısı kiremit ile kaplıdır. Yapı birçok onarım geçirmiştir.

Bu onarımlarda çeşitli müdahalelere maruz kalmış, orijinal merdivenler' değiştirilmiş, bazı odaları birleştirilmiş, kuzey cephesine sonradan dükkanlar yerleştirilmiş ve bu dükkanlara cepheden kapılar açılmıştır.

Onarım geçirmesine rağmen bütünüyle değerlendirilemeyen yapı, günümüzde çeşitli esnafların yer aldığı güney ve kuzeyde yer alan dükkanlar haricinde daha çok depo olarak kullanılmaktadır.

  • 0,0/10

Anahtar Kelimeler

Yorum Yapın

Trabzon Kültür TurizmKültür ve Turizm Bakanlığı İletişim Merkezi BimerTrabzonTrabzon BelediyesiOrtahisar BelediyesiDokaExplore TrabzonOne TrabzonTürkiye Kültür PortalıHome Turkey