Anadolu Han

Anadolu Han

Özgün halinde kuzey ve güney cephesindeki girişlerinden revakların çevrelediği avlusuna ulaşılmaktadır. Kare kesitli taş kolonlarla taşınan revak kemerleri, günümüzde mevcut olmayan revak örtüsünü taşımaktadır.

Üst kata güneydeki taş merdivenlerden çıkılmaktadır. Revakların arkasında kalan odalar, revağa birer kapı ve pencere ile açılmaktadır.

Ayrıca bu odaların dışarıya bakan pencereleri de vardır. Günümüzde yapı bölümlere ayrılarak kuzey, batı ve güney cephelerindeki dükkanlardan kullanılmaktadır.

Avlu ve revakları dükkanlara katılan yapı, özgün plan şemasını tamamen kaybetmiştir. Güneyde bir kısmı yıkılmış, otel olarak kullanılan yeni bir yapı inşa edilmiştir.

  • 0,0/10

Anahtar Kelimeler

Yorum Yapın

Trabzon Kültür TurizmKültür ve Turizm Bakanlığı İletişim Merkezi BimerTrabzonTrabzon BelediyesiOrtahisar BelediyesiDokaExplore TrabzonOne TrabzonTürkiye Kültür PortalıHome Turkey