Sonuç : İlçeler

Filtreye Geri Dön
Trabzon
İlçeler

Trabzon

Tarihin her döneminde önemli bir kent olma özelliğini sürdüren Trabzon tarihi, doğası, kültürel zenginliği ve girişimci insanıyla her alanda olduğu gibi turizm alanında da içinde yaşadığımız çağda önemli bir kent ve coğrafya olmaya devam etmektedir.

Akçaabat
9,00/10
İlçeler

Akçaabat

Akçaabat, Trabzon'un keyifli sahil bölgelerinden biridir. Akçaabat’ın tarihi açıkça Trabzon’un tarihi ile ilgilidir. “Trabzon'un Tarihi” adlı eserinde Şevket Şakir Paşa şöyle dedi: “Trabzon MÖ 750 yılında inşa edildi ve Melets'in ataları Trabzon'a ye...

Araklı
İlçeler

Araklı

Araklı isminin Arakale'den (yani orta kalesi) geldiği bilinmektedir. İlçe civarında çok sayıda kale bulunmaktadır. Bu kaleler Araklı'ya Arakale (orta kale) durumu verdi. İspanyol gezgin Cilavlijo, Araklı hakkında “Araakuel” olarak bahsetti. Araakuel'...

Arsin
İlçeler

Arsin

Orta çağlardan beri Arsin, bir yerleşim merkezi olarak varlığını sürdürüyor ve Fatih Sultan Mehmet, 26 Ekim 1461'de Trabzon'un fethi ile Osmanlı topraklarına katıldı. 13 Nisan 1916'da, Rus işgali altındaki Arsin, 24 Şubat 1918'de işgalden kurtarıldı....

Beşikdüzü
İlçeler

Beşikdüzü

Beşikdüzü'nün eski isimleri Yavabolu - Yabol, Şarlı Akhisar. Türkmen destanı bu bölgeye 13. ve 14. yüzyıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan geldi. Folklorik zenginlik birçok araştırmacının incelemesine konu olmuştur. Birlikte iş yapmak anlamına gele...

Çarşıbaşı
İlçeler

Çarşıbaşı

Çarşıbaşı, şehrin batı tarafındaki Trabzon şehir merkezine 30 km mesafede yer almaktadır. İlçenin daha önceki adı İskefiye idi ve 1962 yılında Çarşıbaşı olarak değiştirildi. İlçede ilk kişi kimler olduğu bilinmiyor. Ama Milet'ten önce bile başka yerl...

Çaykara
İlçeler

Çaykara

Tarihi bilgilere göre Çaykara Hititlerden diğer milletlere uğrak noktasıydı. Çaykara Peçenekler ve Bizans toplulukları tarafından yönetildi. Trabzon Fatih Sultan tarafından fethedildiğinde Mehmet Çaykara Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. ...

Düzköy
İlçeler

Düzköy

Trabzon iline bağlı olan Düzköy’ün eski ismi Haçka Köyü’dür . İl merkezinin güneybatısında, 41derece kuzey paraleli ile 39 derece doğu meridyenleri üzerinde yer almaktadır. Trabzon ilinin güneybatısında yer alan Düzköy ilçesinin kuzeyinde Akçaab...

Köprübaşı
İlçeler

Köprübaşı

Köprübaşı ilçesinin tarihçesi ve ilk yerleşmeler hakkında ilmi bilgi yok denecek kadar azdır. Eldeki tarihi bilgilere göre Trabzon ve havalisinin Orta Asya'dan gelen kavimlerce iskan edilmesi ile, önce sahil şeridi, daha sonra da Köprübaşı iskan edil...

Maçka
İlçeler

Maçka

Coğrafi konumu nedeniyle Maçka, antik çağdan itibaren tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir uğrak noktası olmuş ve adeta Trabzon’un güney kapısı vazifesi görmüştür.

Of
İlçeler

Of

Of adının kaynağı kesin olarak bilinmemekle birlikte bu konuda çeşitli belirleme ve tahminler bulunmaktadır. Bunlardan birisi Koman Türklerinde “Vatanı hiddetli bir şekilde korumak” anlamına gelen “OFSİN” kelimesinin zamanla söyleniş değişikliğine u...

Sürmene
İlçeler

Sürmene

Sürmene’nin tarihini Doğu Karadeniz Bölgesinin genel tarihi içinde ve onunla bir bütün olarak ele almalıyız. Karadeniz kıyısı boyunca sahile paralel olarak uzanan dağlar doğuya doğru gidildikçe sahile daha dik olarak iner. Sahilde yerleşimi mümkün kı...

Şalpazarı
İlçeler

Şalpazarı

Şalpazarı ilçesinde yerleşimin çok eski tarihlere dayandığı bilinmektedir. Yörede yaşayan insanlar Oğuzların Üçoklar boyundan olan Çepni'lerdir. Çepni'lerin bu bölgeye Trabzon'un fethinden önce Uzun Hasan zamanında kafileler halinde geldikleri bilinm...

Tonya
İlçeler

Tonya

Tonya İlçesinin ilk kuruluşu hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, ilçenin kuruluşunun 13. yüzyılın sonları ile 14. yüzyılın başlarında olduğu anlaşılmaktadır. 1461 yılında Trabzon'un Türkler tarafından alınması ile Rum Pontus Devletinin egeme...

Vakfıkebir
İlçeler

Vakfıkebir

Vakfıkebir'in kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber çok eski bir yerleşim yeridir. Tarihi boyunca Hitit, Pers, Roma, Bizans ve Trabzon Rum İmparatorluğu'nun hakimiyetinde kalan Vakfıkebir 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon Rum İmp...

Yomra
İlçeler

Yomra

Yomra'nın kuruluş tarihini, Trabzon'un kuruluş tarihiyle değerlendirecek olursak,Orta Asya'dan dört koldan yapılan göçlerin bir koluda Kafkas yaylaları ve İran Platooksu üzerinden gelen Turani bir kavmin Karadeniz sahillerine inerek yurt edindikleri ...

Dernekpazarı
İlçeler

Dernekpazarı

Cenevizliler tarafından şenlendiği rivayet edilmekle beraber hangi tarihte kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Kondu adının zenginliği ile ün salmış “Kondi” adındaki bir rum tarafından verildiği söylenmektedir. En son 1461 yılında Fatih Sultan Me...

Hayrat
İlçeler

Hayrat

Bazı yerel yayınlarda Of'un Mitos'lu denizcilerce kurulan şehirlerden biri olduğu ve M:Ö:312'de Pontus Krallığı sınırlarına girene kadar bağımsız olduğu yazılmakla birlikte bunu doğrulayan bir belge veya kaynak yoktur. Bölge ile ilgilien eski kaynak ...

Trabzon Kültür TurizmKültür ve Turizm Bakanlığı İletişim Merkezi BimerTrabzonTrabzon BelediyesiOrtahisar BelediyesiDokaExplore TrabzonOne TrabzonTürkiye Kültür PortalıHome Turkey